Cena
  • od
    do

Maski i półmaski ochronne

Dla osób pracujących zawodowo  w warunkach podwyższonego zapylenia lub zanieczyszczenia parami gazów chemicznych niezbędne jest stosowanie Środków Ochrony Indywidualnej w postaci półmasek i masek z odpowiednimi filtrami i pochłaniaczami. Zabezpieczają one drogi oddechowe przed uszkodzeniem, często nieodwracalnym, lub podrażnieniem, które może prowadzić do poważnych schorzeń. Nasze maski to najwyższa półka masek i aparatów oddechowych używanych w przemyśle ciężkim. W aktualnej ofercie dostępne są półmaski i maski pełno twarzowe zabezpieczające również wzrok przed urazem spowodowanym odpryskiem cieczy lub ciał stałych - Cleanspace pełna maska do aparatu paf-1014. Proponujemy także filtry do masek na różnego rodzaju zagrożenia chemiczne jak pary organiczne i nieorganiczne, kwaśne, amoniak, mgły, oraz pyły powstałe przy cięciu, piłowaniu, szlifowaniu drewna, metalu, betonu, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, a także przy utylizacji azbestu i innych szkodliwych materii.

Maski i półmaski wielokrotnego użytku maja zastosowanie do prac o charakterze ciągłym i powtarzalnym w atmosferze oparów i gazów pochodzenia chemicznego.

Pochłaniacze i filtropochłaniacze

Pochłaniacze i filtropochłaniacze po zastosowaniu zabezpieczają układ oddechowy przed parami i gazami pochodzenia organicznego, nieorganicznego, kwaśnego, chloru, siarkowodoru, amoniaku i jego pochodnych, rtęci, tlenków azotu, dwutlenku siarki.

Aparaty oddechowe

APARAT ODDECHOWY ZASILANY AKUMULATOROWO model CLEANSPACE ULTRA APARAT ODDECHOWY DO MASKI PAF-0070 z inteligentnym systemem nawiewu. Kompaktowy, nawiewny system ochrony dróg oddechowych:
- bez przewodów, węży, butli z tlenem.
Wentylator pierścieniowy wytwarzający przepływ powietrza aż do 200 l/min.
W masce wytwarzane jest nadciśnienie regulowane wbudowanym sensorem
Uruchamianie i wyłączanie maski wyzwala czujnik reagujący na oddech.

 

Maski Ochronne